Onderhoud schuindak

Net als bakstenen hebben ook dakpannen bij een schuindak een lange levensduur, waar u zich normaal gesproken geen zorgen over hoeft te maken. Vergeet bij inspectie onderhoud schuindak niet let op de loop van het water. Op plaatsen waar de waterbelasting het grootst is, gaat de conditie van het dak het snelst achteruit. Leg verschoven, opgewaaide en afgewaaide pannen weer goed en vervang kapotte pannen.

Inspecteer extra goed na een storm: ook van de grond af nauwelijks waarneembare gebreken kunnen lekkage veroorzaken.

Alg en mossen

Alg- en mosculturen manifesteren zich in een veelal groene aanslag en nemen in omvang toe op plaatsen die langer vochtig blijven en waar de zon weinig op schijnt, bijvoorbeeld de noordgevel.

Let bij een schuin dak op:

  • De aansluitingen van het dak op regenwaterafvoeren
  • De aansluitingen van het dak op opgaande muren (meestal met loodslabben waterdicht afgewerkt)
  • De toestand van zalinggoten; dit zijn goten tussen twee schuine dakvlakken of achter dak doorbrekingen (bijvoorbeeld het gootje tussen schoorsteen en dak)
  • De toestand van nokken en hoekkepers.